top of page

Què ens mostra el nostre holograma familiar intern?

Updated: Jan 8, 2023

La sanació de perfils de l’inconscient a través de l’holograma familiar s’assimila a una constel·lació familiar, donat que s’ordenen els personatges que participen en la sanació i cadascú d’ells acaba ocupant el rol que li pertoca. El treball de l’holograma en cap cas substitueix ni és la mateixa tècnica que el treball sistèmic que es realitza en les constel·lacions familiars de Bert Hellinger. Així doncs, ambdues tècniques es complementen perfectament donat que treballen en el camp quàntic.


En el cas de les constel·lacions familiars la tècnica és més visual, però és el terapeuta qui pren consciència de la situació a sanar i ho comunica al consultant per realitzar els moviments sistèmics oportuns per posar odre dins el sistema familiar.


L’holograma familiar té una mirada més interna i guia al consultant a través d’un viatge interior de visualització on s’activen els diferents perfils de familiars a treballar. D’aquesta forma, és el mateix consultant el que porta al conscient el trauma a sanar i percep els perfils dels familiars que hi participen. En aquesta tècnica només hi intervenen terapeuta i consultant, i tant es pot realitzar presencialment com en línia.


Des de la nostra infantesa, tots hem registrat un holograma o esquema de família, que més tard i una vegada adults, hem acabat projectant en la nostra vida quotidiana. Així doncs, és molt important mantenir un ordre familiar i reconèixer el lloc que ocupa cadascun dels membres donat que moltes vegades ens podem trobar desenvolupant un rol o carregant aspectes d’algun membre de la nostra família que no ens pertoca.


En definitiva, cada persona porta tota la informació de la seva família codificada en registres del seu inconscient. D’aquesta manera, els membres d’una família s’expressen i realitzen accions d’acord amb la informació continguda en aquests registres projectats a través de l’holograma. De forma metafòrica, vindria a ser com el full de ruta que han anat seguint els nostres ancestres i tot el que ens passa a la nostra vida hi està vinculat.


Aquesta tècnica ajuda a què s’alliberin registres del consultant que no li pertocaven assumir i al mateix temps ordeni el seu sistema familiar. Cal tenir en compte que una persona pot arribar a prendre consciència del seu propi comportament i de les seves emocions quan descobreix i entén els conflictes emocionals i traumes dels seus familiars. Normalment, tot allò no expressat i ocultat en de l'inconscient familiar s'acaba reflectant en la nostra vida per arribar a la sanació del clan.


En general, seria molt recomanable que totes les persones realitzessin alguna d’aquestes dues tècniques donat que és important ocupar el lloc que ens correspon, primer en la nostra família d’origen, i després en la creació de la nostra nova família per així ocupar el lloc que ens pertoca.


Aquesta sanació facilita l’arrelament i la presència en el nou sistema familiar.Σχόλια


bottom of page